Corefix is nu een onafhankelijke Apple reparatie provider (IRP)

Hieronder leggen wij uit wat wij voor u kunnen betekenen
Corefix B.V. is gecertificeerd om iPhone- en Mac-reparaties uit te voeren die buiten garantie vallen.
Bij deze reparaties maken wij gegarandeerd gebruik van de originele onderdelen van Apple.

Via dit platform hebben we toegang tot dezelfde originele Apple-onderdelen als de officiële Apple-verkooppunten. Bovendien hebben we toegang tot dezelfde diagnosehulpmiddelen en reparatiekalibratiesoftware die Apple gebruikt.

Nog belangrijker is het feit dat we niet gehouden zijn aan dezelfde strenge voorschriften als door Apple geautoriseerde serviceproviders. Hierdoor kunnen we een breed scala aan reparatiediensten aanbieden die Apple zelf niet aanbiedt. Dit omvat onder andere alternatieve schermvervanging, reparaties aan laadpoorten, gegevensherstel, herstel op moederbordniveau en nog veel meer. Hierdoor hoeft u nooit te overwegen om uw apparaat te vervangen door een gloednieuw exemplaar. Bij Corefix zijn er altijd opties voor reparatie beschikbaar.

Bij een Apple IRP reparatie zijn er enkele zaken waarmee u rekening moet houden:

  • U moet ervoor zorgen dat ‘Zoek mijn iPhone’ is uitgeschakeld voordat de reparatie kan worden uitgevoerd.
  • Houd er rekening mee dat al uw gegevens, inclusief uw volledige naam- en adresgegevens, met Apple worden gedeeld. Apple houdt graag een volledige logboek bij van wat er exact met elk apparaat is gebeurd, wie dit heeft gerepareerd, en wie momenteel de eigenaar is van het toestel
  • Er verschijnen geen meldingen in de instellingen dat de device buitenom Apple gerepareerd is geweest. (zie foto hieronder)

Wanneer melding in de volgende situaties:

Batterij vervanging: iPhone SE (2020), iPhone SE (2022), Xr, Xs, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Display vervanging: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Achtercamera vervanging: iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Bij gebruik van niet originele onderdelen (Niet via Apple IRP programma) zal er een melding worden getoond dat er niet kan gecontroleerd worden of dit een origineel onderdeel is van Apple zelf.

Bij gebruik van originele onderdelen (wel via Apple IRP programma) zal er geen melding worden getoond door middel van kalibratie met officiële Apple tools.

(english)

Corefix is now an independent Apple Repair Provider (IRP)

Here, we explain what we can offer you

Corefix B.V. is certified to perform iPhone and Mac repairs that are out of warranty.
For these repairs, we guarantee the use of genuine Apple parts.

Through this platform, we have access to the same authentic Apple parts as official Apple retail outlets. Furthermore, we have access to the same diagnostic tools and repair calibration software that Apple uses.

What's even more significant is that we are not bound by the same strict regulations as authorized Apple service providers. This allows us to offer a wide range of repair services that Apple itself does not provide. This includes alternative screen replacements, port repairs, data recovery, motherboard-level repairs, and much more. As a result, you won't need to consider replacing your device with a brand-new one. Corefix always has repair options available.

However, there are a few things to keep in mind when opting for an Apple IRP repair:

  • You must ensure that ‘Find My iPhone’ is turned off before the repair can be carried out.
  • Be aware that all your data, including your full name and address, will be shared with Apple. Apple likes to maintain a comprehensive log of what has happened to each device, who has performed the repair, and who currently owns the device.
  • No notifications will appear in the settings indicating that the device has been repaired outside of Apple (see image below).

Notifications will appear in the following situations:

Battery replacement: iPhone SE (2020), iPhone SE (2022), Xr, Xs, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Screen replacement: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Rear camera replacement: iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14 Mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

If non-original parts are used (not through the Apple IRP program), a notification will appear stating that it cannot be verified as an original Apple component.

When using genuine parts (via the Apple IRP program), no notification will be displayed due to calibration with official Apple software tools.

Hoe wilt u verder gaan?
Voeg nog een repair toe

Of

* U kunt uw reparatiemethode later nog wijzigen

Winkelwagen
0
× WhatsApp ons direct